Tréninkový plán na míru

Nabízím vytvoření efektivního tréninkového plánu přímo pro Vás dle nejnovějších a celosvětově osvědčených studií.

Sestavení tréninkového plánu probíhá na základě detailní diagnostiky klienta

Podrobně s Vámi proberu Váš zdravotní stav, zdravotní omezení, případně užívané léky, ale také Vaše časové možnosti, které můžete cvičení věnovat.

Pokročilá tělesná analýza

V této analýze se dozvíte, jak na tom jsou jednotlivé části Vašeho těla. Zjistíte skutečné procento podílu tělesného tuku na jednotlivých částech těla: paže, nohy a trup. Pokročilá analýza dále odhalí procentuální podíl vody a svalové hmoty v těle, vypočte bazální metabolismus a stanoví metabolický věk, viscerální tuk, hmotnost kostí a mnoho dalších informací, díky kterým je sestaven tréninkový plán na nejlepší možné úrovni.

treninkovy-plan

S každým klientem probíhá cvičení vždy odlišně, a díky tréninkovému plánu na míru přímo Vám dosáhnete ve velmi krátké době vynikajicích výsledků.

Samozřejmostí je průběžné měření včetně fotodokumentace, která s odstupem času jistě potěší.

Popis měření pokročilé tělesné analýzy a význam jednotlivých slov:

Procento tělesného tuku

měřeno nejpřesnější dostupnou metodou BIA (bioimpedanční analýza): elektrody v dotykových bodech vyšlou slabý, naprosto neškodný proud tělem – tento signál prochází svalstvem rychleji než tukem.

Procento vody v těle

podíl tělesné vody je podíl všech tekutin v těle vyjádřený v procentech tělesné váhy. Voda hraje důležitou roli ve velkém množství tělesných procesů a je obsažena v každé buňce a v každém orgánu.

Svalová hmota (včetně vnitřních orgánů)

hmotnost příčně pruhovaných i hladkých svalů, včetně vody v nich obsažené.

Hodnocení somatotypu

porovnává složení Vašeho těla – konkrétně tělesný tuk a svalovou hmotu. Při zvýšené aktivitě se sníží množství tělesného tuku a Vaše fyzická kondice se podle toho změní, i když Vaše hmotnost zůstává neměnná.

Viscerální tuk (tuk v břišní dutině)

tuk v břišní dutině, který obklopuje vnitřní orgány. Výzkumy prokazují, že ačkoliv Vaše hmotnost a procento celkového tělesného tuku zůstává stejné, s přibývajícím věkem se ukládání tuku mění a tuk se čím dál víc ukládá v oblastí břicha (tento jev je častý obzvlášť u žen v menopauze). Zjištění množství viscerálního tuku a jeho případné snížení a udržování na přípustné hodnotě pomůže snížit riziko nemocí (srdečních chorob, vysokého krevního tlaku atd.)
Hodnocení zdravé úrovně tuku a viscerálního tuku u dospělého i u dítěte = váha automaticky porovnává procento tuku s procentem tuku zdravého člověka (stanoveno světovou zdravotnickou organizací na základě dlouhodobých výzkumů) a výsledek zobrazí na displeji ve 3 stupních (- , 0, + ).

Hmotnost kostí v těle

množství kalcia a ostatních minerálů. Výzkumy prokázaly, že cvičení a tím rozvoj kostní tkáně pomáhá k vývinu silnějších a zdravějších kostí.

Bazální metabolismus (BMR)

výpočet energetického výdeje organismu v klidovém stavu. Hodnota se určuje dle pohlaví, věku, hmotnosti, obsahu tuku v těle a četnosti pohybové aktivity. Lze z ní vyčíst potřebný příjem kalorií i optimální potřebu fyzické aktivity (energetického výdeje) vzhledem k životnímu stylu.

Metabolický věk

na základě BMR váha spočítá průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus. Jestliže je Váš metabolický věk vyšší než Váš skutečný věk, znamená to, že musíte zlepšit bazální metabolismus a fyzickou kondici.

 Rychlý kontakt

  Lucie Blumová
  osobní fitness trenérka
  hlavně Praha 9
+420 777 292 238
info@purefit.cz
Facebook Purefit.cz